SKS Road Map flyttar fram positionerna

Debatten om hur framtidens energimix ska se ut för att vi ska kunna hantera klimat- och miljöfrågorna blir allt intensivare och kommer utan tvivel att bli en viktig fråga inför valet 2022. SKS ståndpunkt är att kärnkraften är nödvändig för att vi ska kunna klara av övergången till ett fossilfritt elsystem samtidigt som vi kan fortsätta utveckla levnadsstandard och välfärd, både i Sverige och i andra länder.

SKS röst behövs i den energidebatten. Hos våra medlemmar finns en mycket stor kunskap och erfarenhet inom energiområdet i allmänhet och kärnteknik i synnerhet. Den kunskapen och erfarenheten behöver komma fram när energifrågor diskuteras. Därför vill vi från SKS styrelse flytta fram våra positioner med målet att kunna vara en tydlig röst debatten.

För att nå dit har SKS styrelse tagit fram en handlingsplan som vi kallar SKS Road Map. I den beskriver vi en rad aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå målet.

Det handlar bland annat om att vara mer aktiv genom debattartiklar och insändare både i medierna och på SKS egna plattformar där till exempel hemsidan kommer att utvecklas. Men det handlar också om att ge andra debattörer stöd i deras argumentation genom till exempel webbinarier, föreläsningar och liknande. Vi planerar också att starta något som går under namnet kärnkraftsambassadörer. Det innebär att SKS erbjuder sig att besöka skolor, föreningar och andra organisationer och berätta om kärnkraft. Dessutom har vi så smått börjat med att lägga ut poddlänkar på hemsidan en gång i månaden. Här har vi ambitionen att också kunna producera en del egna poddar.

Vi har som mål att genomföra tre till fyra aktiviteter per månad plus det normala nyhetsflödet som vi har via Facebook och hemsida. Redan nu har vi startat olika aktiviteter. Det har genomförts ett par webbinarier, vi har skrivit debattartiklar – senast i anslutning till Stand up for Nuclear – och replikerat på debattartiklar och insändare. Och vi har som sagt börjat med viss poddverksamhet.

Men ska vi lyckas genomföra SKS Road Map måste vi ha hjälp från SKS kunniga och engagerade medlemmar. Vi i styrelsen mäktar inte med att göra allt på egen hand. Jag hoppas att du som läser det här tycker att energifrågorna är viktiga och att SKS röst i energidebatten kan göra skillnad och att du vill hjälpa till i arbetet med vår Road Map.

Är du intresserad av vara med i arbetet ned SKS Road Map? Skicka då ett mail till info@karnteknik.se och berätta vad du skulle vara intresserad av att arbeta med.

Hälsningar

Marcus Eriksson, styrelseordförande SKS

Sista uppdateringen: tisdag 20 oktober 2020