SKS startar ett nytt webbforum "SKS förklarar"

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den ledande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. För att nå målet har vi beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS förklarar". Syftet med den nya forumet är att publicera texter och inlägg relaterade till kärnkraftsfrågor med större fokus på tekniska detaljer, ekonomi samt miljö och klimatet. I "SKS förklarar" kommer vi att publicera artiklar relaterade till bl.a. små modulära reaktorer (SMR), energisystemet i Sverige, kärnbränsle, slutförvar, med mera. Vi varmt välkomnar artikelbidrag från SKS-medlemmar och allmänheten.

Klicka här för att läsa artiklar i "SKS förklarar".

Sista uppdateringen: Wednesday 24 February 2021