SKS-stipendier för opinionsbildning

Till SKS årsstämma 2021 kom en motion från en medlem som föreslog att SKS borde inrätta ett stipendium för att uppmuntra framför allt yngre personer att engagera sig i kärnkraften. SKS styrelse tyckte att det var ett mycket bra förslag. Därför har man nu beslutat att inför SKS Opinionsstipendier.

Det handlar om två stipendier om 5 000 kronor vardera. Syftet är att öka engagemanget för kärnteknik i dess olika former och stimulera att personer engagerar sig i opinionsbildningen kring kärnteknikfrågor.

Det ena stipendiet kan ges till en person yngre än 35 år som gör en studie, rapport eller liknande arbete kring ett ämne som ligger i linje med SKS syfte som det beskrivs sällskapets stadgar.

Det andra stipendiet kan ges till en SKS-medlem som aktivt deltagit i opinionsbildande aktiviteter till exempel genom debattartikel/debattartiklar publicerade i etablerade medier och/eller via SKS kanaler eller på annat sätt delagit i den opinionsbildande debatten på ett sådant sätt så att det ligger i linje med SKS syfte som det beskrivs i sällskapets stadgar.

Alla medlemmar i SKS kan nominera kandidater till SKS Opinionsstipendier. Förslag ska lämnas in till SKS senast sista november varje år. Stipendierna delas sedan ut vid SKS årsstämma.

Här är länk till statuterna för SKS Opinionsstipendier. Skicka ditt förslag senast sista november till info@karnteknik.se.

Sista uppdateringen: Wednesday 16 June 2021