SKS Webbinarium om SMR och kompetenscentrum ANItA

Eftersom vår serie med webinarier varit både välbesökt och uppskattad startar vi nu en post-pandemisk fortsättning av den! Denna säsong inleds med Ane Håkansson, professor vid Uppsala Universitet och föreståndare för kompetenscentret ANItA (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning), som kommer att berätta om uppdrag och syfte med det nya kompetenscentret samt bidra med personliga reflektioner kring små modulära reaktorer (SMR) - vilken roll de kan spela i det framtida energisystemet, vad som behöver göras för att nå dit och varför egentligen kärntekniken är tekniskt intressant överhuvudtaget. Som vanligt ges tid för frågor och diskussion. Varmt välkomna!

Tid: 2022-08-26, kl. 14:00 – 15:00

Plats: Webbinarium

Anmälan: via Simplesignup här

Sista uppdateringen: måndag 25 juli 2022