SKS webbinarium om Sveriges framtida elsystem

Välkommen till en högaktuell och kunskapshöjande föreläsning om Sveriges framtida elsystem! SKS bjuder in till ett webbinarium med Staffan Qvist som kommer att presentera de analyser han har gjort av hur ett kostnadsoptimalt fossilfritt svenskt kraftsystem ser ut år 2045. Sverige står inför an kraftig elektrifiering. Men hur ska vi klara av att övergå till ett fossilfritt samhälle med bästa konkurrenskraft för den svenska ekonomin? Hur ser den mest kostnadsoptimala framtida elproduktionsmixen ut? I detta webinnarium låter vi Staffan presentera resultatet av rapporten, följt av frågestund.

Var: Webbinarium, Microsoft Teams

När: Fredag den 20 november 2020, kl. 12:30-13:30

Anmälningslänk: Via Simplesignup. Länken till MS Team skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

Webbinariet är gratis och öppet för alla! Antalet platser är begränsat till 250 st.

Agenda

12.30 Välkommen Marcus Eriksson, Sveriges Kärntekniska Sällskap
12.40 Ett kostnadsoptimalt framtida elsystem, Staffan Qvist
13.20 Frågestund
13.30 Avslutning

Välkommen till ett högaktuellt och kunskapshöjande webbinarium.

Om ämnet

Sverige står inför en kraftig elektrifiering. Svenskt Näringsliv har räknat ut att den årliga elanvändningen kommer att öka från dagens dryga 120 TWh till 200 TWh år 2045 vilket är en ökning med 60 procent. Detta är inte en prognos utan är det behov som uppstår för att kunna nå Sveriges mål om att ha noll nettoutsläpp av koldioxid år 2045.

Frågan är hur Sverige ska kunna övergå till ett fossilfritt samhälle med bästa konkurrenskraft för den svenska ekonomin? Hur ser den mest kostnadsoptimala framtida elproduktionsmixen ut?

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Staffan Qvist, tillsammans med internationella experter från bl.a. Princeton och MIT, analyserat ämnet i detalj. Det är en avancerad optimeringsstudie.

Resultatet av analyserna är entydiga. Den mest kostnadsoptimala elproduktionsmixen innehåller ungefär 1/3 bibehållen vattenkraft, 1/3 vindkraft samt 1/3 bibehållen, och ny, kärnkraft. Analyserna står i kontrast till slutsatserna i utredningen från Energikommissionen, som låg till grund för det politiska beslutet om att Sverige ska ha som mål 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Den nya studien visar att ett 100 procentigt förnybart system med i huvudsak vindkraft som energikälla kommer att leda till ett osäkert och dyrt elsystem.

Rapporten går att ladda ned här. Podcast finns här.

Om föredragshållaren

Staffan Qvist, tekn. dr. från Berkley,  är energiforskare och verksam i ett flertal internationella energiprojekt. Staffan är författare till boken Klimatnyckeln. Han är flitig debattör och anlitad energiexpert.

Sista uppdateringen: tisdag 17 november 2020