Sommarträff med SKS styrelse 2020

SKS styrelse träffades för utvecklingsdagar i Gagnef 15-16 augusti. Under mötet planerades sällskapets roll i debatten ang. energifrågor och aktiviteter 2020-2022. Styrelsen har tagit fram en Roadmap för att driva energifrågorna under 2020-22. SKS ska verka för att energifrågan i allmänhet och kärnkraften i synnerhet finns med som en viktig politisk fråga i debatten fram till valet 2022. För att nå dit är målet att SKS ska vara proaktiv och ta aktiv del i debatten. SKS budskap är att kärnkraften behövs för att hantera miljö/klimat, trygga elleveranser, säkra sysselsättning och välfärd. Träffen var även ett bra tillfälle för teambuilding inom styrelsen.

Bild. Att förbereda maten kan ta tid - det blir ingen fastfood.

Bild. Grupparbete är nyckeln till en god middag.

Bild. Klart och godkänt - tack för allas insatser!

Bild. Planering av SKS aktiviteter 2020-2022.

Bild. Fika och brainstorming.

Bild. Det var en instensiv träff och SKS har redan planerat många spännande aktiviteter! 

Sista uppdateringen: måndag 17 augusti 2020