Strategidagen med SKS styrelse i Stockholm den 15 augusti 2023

Strategidagen med Sveriges Kärntekniska Sällskaps (SKS) styrelse ägde rum i Stockholm den 15 augusti 2023. Under träffen gjorde man en utvärdering av hur uppfyllde man tidigare mål och planer ang. opinionsbildning, road map inför valet, webbinarier, debattartiklar och event för medlemmar. Under mötet har man planerat en del nya evenemang för kommande månader, bl.a. föreläsningar, inlägg i SKS kommenterar och SKS förklarar, debattartiklar, remisser etc. Stor fokus kommer även att ligga på att öka samarbete med övriga kärnkraft- och systerorganisationer i Sverige. Ett annat ämne där ska man titta närmare på är att uppmuntra engagemang av enskilda medlemmar i föreningen. Trots att den nuvarande regeringen är mycket positivt till kärnkraft behövs det fortfarande positiva krafter och energi för att sprida ett rätt budskap om kärnkraft i landet och upplysa om dess fördelar. Det kommer att bli ett mycket spännande år för SKS och kärnenergi i Sverige!

Sista uppdateringen: Tuesday 12 September 2023