Studiebesök till TSL och radioaktiva lekar på Uppsala universitet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) erbjuder tillsammans med Uppsala universitet en guidad visning vid Gustaf Wernercyklotronen vid The Svedberglaboratoriet (TSL). Vid visningen ges en historisk genomgång av den forskning som bedrivits vid TSL under tidsperioden 1951-2016. Efter besöket blir det en gemensam lunch på Ångströmlaboratoriet, följt av radioaktiva lekar i ett kärnfysiklab, där vi får bekanta oss med alfa-, beta- och gammastrålning, olika sätt att mäta dessa, samt grundläggande begrepp inom strålskydd. 

 

Plats: Parkeringen utanför The Svedberglaboratoriet i Uppsala

Tid: 23 augusti 2022

Anmälan: via Simplesignup här. Max 12 deltagare, först till kvarn. 

 

Agenda

10.45 Samling vid parkeringen utanför The Svedberglaboratoriet i Uppsala (se länk) 

11-12 Guidad visning i laboratoriet 

12.00 Transport till Ångströmlaboratoriet där SKS bjuder på gemensam lunch 

13.30 Radioaktiva lekar 

15.00 Avslutning och hemfärd 

 

Länk till parkering vid TSL är här.

Länk om TSL: https://tsl.uu.se/

Lokalisering av parkeringen vid Ångströmlaboratoriet är här.

Sista uppdateringen: lördag 23 juli 2022