Studieresa till SKB:s anläggningar i Oskarshamn

Välkommen att besöka SKB:s anläggningar i Oskarshamn!

Den 5 mars arrangerar SKS ett fullspäckat studiebesök av SKB:s anläggningar norr om Oskarshamn. Vi kommer att få följa med på en spännande resa 450 m ner i urberget och lära oss mer om tekniken för att bygga ett säkert slutförvar. Vi kommer att få besöka:

- Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle

- Äspölaboratoriet, underjordisk forskningsanläggning inför byggandet av slutförvaret

- Kapsellaboratoriet, utveckling av tekniken med kopparkapslar

Studiebesöket börjar kl 10.00 med guidad rundvandring på Clab (på Simpevarpshalvön). Lunch i personalmatsalen på Clab. Kl 13 besök på Äspölaboratoriet. Busstur ner i berget. Ca. kl 15.15 besök på kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Gratis busstransport mellan besöksplatserna.

Anmälan via denna länk.

 

Sista uppdateringen: Thursday 19 December 2019