Tendens 2020 inställt

Till dig som anmält dig till SKS Konferens Tendens i Stockholm, 24 mars 2020.

(Translation in English follows below)

Under de senaste dagar har antalet personer som drabbats av Coronaviruset ökat kraftigt. Regeringen har beslutat att stoppa alla offentliga sammankomster med fler än 500 personer, många företag har beslutat att anställda inte får medverka vid olika sammankomster, idrottsarrangemang genomförs utan publik etc. Därför har SKS styrelse beslutat att ställa in Tendens som var tänkt att genomföras den 24 mars.

Vi vill tacka er för er anmälan och visat intresse för Tendens. Naturligtvis tycker vi att det är mycket tråkigt att vi behöver ställa in Tendens. Allt var förberett och klart. Men vi representerar en verksamhet som sätter säkerheten främst. Så med det perspektivet var det ett enkelt beslut. Genom att ställa in arrangemanget nu, istället för att dröja på beslutet, kan vi även minska de ekonomiska konsekvenserna av vad avbokningar av konferenslokal, mat, mm. medför för SKS.

Vi har fått mycket positiv feedback på programmet och antalet anmälda var rekordhögt. Med det i åtanke har vi ambitionen att om möjligt kunna genomföra Tendens 2020 längre fram när situationen har förbättrats.

Tack för så mycket för er förståelse. Vi hoppas att ni och era närmaste mår bra.

SKS Styrelse

==========

English translation

To you who has registered for the Conference Tendens on 24th of March.

Recent developments with Covid-19 have resulted in strict guidelines for limiting international travel and gatherings on a national level to a necessary minimum, enforced by governments and organizations alike. The Swedish Government has decided to cancel all public gatherings with more than 500 participants and many companies are restricted from participating in external meetings. For that reason the Swedish Nuclear Society (SKS) has decided to cancel the Conference Tendens on the 24th of March.

We want to thank you for registering for the Conference. It is with regret we have to cancel the meeting. Everything was prepared and ready. Most of us work for an industry where health and safety of the public is of highest priority. Considering the global threat to the public health and safety, a conference can wait. We can also minimize the economic consequences for SKS by cancelling the meeting at this point in time.

Feedback that we received on the programme and the titles of the talks has been extremely positive. Furthermore, the number of registered participants was the highest we have ever seen. With that in mind, we are planning on holding the conference at a later time when the situation has improved. We hope that you will still be interested in participating in Tendens later this year.

Thank you for your help and consideration. I hope that you and those close to you are well.

Kind regards,

SKS Board

Sista uppdateringen: Monday 16 December 2019