Uppdatera din e-postadress på Mina Sidor

Newsletter från Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) distribueras till registrerade e-postadresser. Du kan uppdatera din e-postadress på Mina Sidor på SKS hemsida. Det är även önskvärt att uppdatera övriga uppgifter på Mina Sidor, bl.a. vilken lokalsektion vill man tillhöra. Korrekta uppgifter underlättar SKS att nå medlemmar när sällskapet arrangerar lokala event.

Sista uppdateringen: fredag 18 mars 2022