Utökade samarbete mellan SKS, WiN och YG

Den 1 juni samlades representanter från Svenskt Kärntekniskt Sällskap tillsammans med Women in Nuclear (WiN) och Young Generation (YG) för att diskutera utökade samarbetsformer mellan de olika organisationerna. Initiativet ansågs vara värdefullt av samtliga deltagare och det bestämdes att det skulle fortgå. Framförallt var det två punkter som diskuterades.

Den första var att bredda samarbetet kring kompetensutveckling och informationsspridning. Här kommer de tre organisationerna ta upp takt-pinnen igen efter sommaren då det skall beslutas om vilket värde arbetet kommer ge för svensk kärnkraft, vad målet är, vilka aktiviteter som kan ingå samt hur respektive organisation kan bidra. Förhoppningen är att samarbetet även skall väcka intresse för de företag som arbetar med kärnkraft och hur vi kan utnyttja varandra för att stärka den kompetens som Sverige en gång besatt. 

Den andra punkten handlade om hur vi kan hjälpa sprida information om varandra och uppmärksamma gamla som nya om de nätverksmöjligheter som finns i respektive organisation. Här diskuterades möjligheten sammanställa ett gemensamt informationspaket som skulle kunna delas ut vid till exempel nyanställningar i diverse kärnkraftsrelaterade bolag. Även denna punkt skall följas upp vid separat möte efter sommaren.

Till sist vill vi även förmedla att detta arbete inte är begränsat till SKS, WiN och YG. Tillsammans är vi starka och vi vill gärna bredda samarbetet för att inkludera Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC), ANItA, eller andra likasinnade organisationer. Därför sträcker vi ut en hand att ta kontakt med oss om du eller din organisation skulle vilja vara med på denna resa.

För mer information angående WiN och YG hittar ni här:

https://winsverige.se

https://www.younggeneration.nu

Sista uppdateringen: Friday 2 June 2023