Utvecklingsdagar med SKS styrelse i Stockholm 24-25 oktober 2021

Utvecklingsdagar med SKS styrelse ägde rum i Stockholm 24-25 september. Under mötet planerades framtida aktiviteter och sällskapets roll i debatten angående energifrågor 2022. Sällskapet har planerat en del evenemang för kommande månader, t.ex. webbinarier, poddar, inlägg i SKS kommenterar och SKS förklarar.  Stor fokus kommer att ligga på s.k. modulära reaktorer (SMR), kärnkraftsekonomi samt kärnkraftens roll i att minska globala uppvärmningen.

Det har identifierats att det även idag, trots välkända oroande prognoser för vårt samhälle som beskrevs i senaste IPCC-rapporter (Intergovernmental Panel on Climate Change), finns det ett stort behov för att sprida kunskap om positiva aspekter av kärnkraft för miljö, klimatet och samhället. Därför har det beslutats bl.a. att ge ut en broschyr med grundläggande uppgifter om svenska kärnkraften och dess viktig roll i samhället. Broschyren skulle distribueras bred inom SKS medlemmar, allmänheten och övriga aktörer av samhället, t.ex. riksdagsledamöter.

Träffen var även ett bra tillfälle för team-building inom styrelsen. Styrelsen kunde konstatera att senaste månaderna och händelser kopplade till pandemin var ganska påfrestande för nätverks aktiviteter inom föreningen. Därför ska SKS sträva för att planera mer fysiska aktiviteter i framtiden, bl.a. SKS konferens Tendens med högprofilerade talare är planerad mars-april 2022.

Sista uppdateringen: Saturday 25 September 2021