Utvecklingsdagar med SKS styrelse i Stockholm 25-26 augusti 2022

Utvecklingsdagar med Sveriges Kärntekniska Sällskaps (SKS) styrelse ägde rum i Stockholm 25-26 augusti 2022. Under träffen gjorde man en utvärdering av hur uppfyllde man tidigare mål och planer ang. opinionsbildning, road map inför valet, webbinarier, debattartiklar och event för medlemmar. Under mötet har man planerat en del nya evenemang för kommande månader, bl.a. föreläsningar, inlägg i SKS kommenterar och SKS förklarar, debattartiklar, remisser etc. Stor fokus kommer att ligga främst på s.k. små modulära reaktorer (SMR) vilken teknologi kan bli Sveriges nästa exportsuccé. Övriga ämne som man diskuterade var energifrågor i landet och Europa samt kärnkraftens roll i att minska globala uppvärmningen.

Under träffen försökte man identifiera de område som behöver mer uppmärksamhet. Här konstaterade man att man behöver nå fler unga människor med ett oberoende budskap om positiva sidor av kärnkraft. Det är en viktig samhällsgrupp eftersom det är de som kommer att leva inom den framtida fossilfria ekonomin. Beslut som tas idag kommer att påverka de i stor grad. Man borde inte glömma att vissa av dem kommer att bli operatörer av SMR reaktorer inom en snar framtid. Ytterligare område som förtjänar mer uppmärksamhet är fusion och strålning i vården. SKS kommer även att sträva att planera fysiska aktiviteter, bl.a. SKS konferens Tendens med högprofilerade talare är planerad den 20-21 mars 2023.

Huvudbudskapet från träffen var att SKS är en liten förening med stora ambitioner. Sällskapet har en viktig roll i samhället vilket är extra aktuellt just nu (speciellt om man tittar på fake news på Facebook om allt möjlig, turbulenta energimarknaden med höga elpriser för privata konsumenter, brist på lämpliga lärare som kan prata om komplexa ämne som kärnkraft på ett professionellt sätt). Tack denna positiva krafter och engagemang av alla sina medlemmar hjälper SKS Sverige och hela världen att främja utvecklingen av den fredliga kärntekniken på ett öppet och oberoende sätt. 

SKS utvecklingsdagar 2022. På bilden från vänster: Ulrika Wretås (ordförande), Petty Cartemo, Claes Andersson, Simon Wakter, Johanna Fröjd, Claes-Inge Andersson, Emma Ekberg Berry och Lukasz Sokolowski. Fredrik Dehlin och Anders Riber Marklund (ej på bilden) medverkade digitalt.

Sista uppdateringen: Sunday 18 September 2022