SKS startar ett nytt webbforum "SKS kommenterar"

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den dominerande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. Vi har beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS kommenterar". Syftet med den nya forumet är att sprida budskap och fakta ang. kärnkraft på ett neutralt och effektivt sätt. Här ska vi publicera våra inlägg som vi bedömer är relevanta m.a.p. tidsanda och allmänt intresse.

Läs artikeln