Kärnkraft inkluderas som hållbart i EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter

Det är mycket debatt om EU:s taxonomi idag. Tyvärr är många av de åsikter och påståenden som framförs felaktiga eller kraftigt påverkade av politiska intressen.

Vad har hänt?

EU-parlamentet har delegerat till kommissionen att besluta om en taxonomi för hållbara investeringar. Det betyder att kommissionens förslag automatiskt antas om inte rådet eller parlamentet väljer att avslå kommissionens förslag. Idag röstade parlamentet ned en protest mot att kärnkraft och fossilgas skulle inkluderas i taxonomin.

Vad betyder det här?

- Kärnkraft och fossilgas kommer inkluderas i taxonomin.

- Det finns dock en hel del villkor både för kärnkraft och fossilgas, beslutet betyder absolut inte att all fossilgas är "grön".

- Viktigast av allt, det är osannolikt att inkluderingen av gas kommer bidra till att öka gasinvesteringarna.

- Inkluderingen av kärnkraft är viktig, både som en manifestation för EU:s syn på vetenskap och för att få till stånd mer investeringar i kärnkraft.

Några myter:

Kommer detta öka gaskonsumtionen från Ryssland?

Nej, alla ekonomiska aktiviteter i taxonomin måste leva upp till så kallad Minimum social safeguards. Detta innebär att aktörer måste genomföra oberoende granskningar för att undvika negativa effekter och säkerställa att de mänskliga och arbetsrättsliga standarder följs som presenteras i OECD:s riktlinjer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt konventioner om arbetsrättsliga rättigheter. Att köpa gas från Ryssland genom Gazprombank, som betalar de ryska soldaterna i anfallskriget mot Ukraina, samt med ryska miljöstandarder och arbetsstandarder kan inte anses leva upp till minimum social safeguards. Det finns även flera kriterier för gas i taxonomin, inte minst krav på CO2-utsläpp och krav på att byta ut fossilgas mot biogas eller vätgas under 2030-talet. Det är inte perfekta villkor men de är relativt strikta och flera länder som vill investera i gas har klagat på att kriterierna är för strikta.

Vad tycker Ukraina?

Det har pågått omfattande falsk ryktesspridning där olika aktörer utger sig för att vara ukrainska eller att företräda Ukraina. Bland annat har tidningen Euractiv framställt polska greenpeace-aktivister som ukrainska aktivister från bland annat Fridays for Future som inte vill ha gas eller kärnkraft. Här kan man notera att polska Fridays for Future är för kärnkraft. Det officiella ställningstagandet från den ukrainska regeringen (med Zelensky som fick 73,22% av rösterna i valet 2019) är tydligt - kärnkraft och gas ska inkluderas i taxonomin. Ställningstagandet kommer från den ukrainska energiministern och den ukrainska energimyndigheten och baseras på följande: Ukraina har ansökt om att bli en medlemsstat i EU och kommer behöva återbyggas efter kriget. Ukrainas elförsörjning består till stor del av kärnkraft (cirka 50%) och uppvärmningen baseras tills stor del på gas. Därtill har Ukraina avsevärda gasfyndigheter. För att återbyggas och för att få bort rysk gas säger Ukraina att kärnkraft och gas måste inkluderas i taxonomin. Flera länder har försökt kapa taxonomi-processen. Inte minst Tyskland som gjort tydliga ställningstaganden för fossilgas och argumenterat för att besluta om både gas och kärnkraft samtidigt. Med den pågående energikrisen, som eskalerat med Putins anfallskrig mot Ukraina samt användande av energi som ett vapen, har Europas länder nu i praktiken en blank check för att lägga ut hur mycket pengar som helst på att bli av med rysk gas. Flertalet länder investerar många miljoner på gasinfrastruktur som LNG-terminaler och pipelines. Inkluderingen av fossilgas i taxonomin med de kriterier som finns kommer med största sannolikhet inte påverka investeringarna i gas i praktiken. Inkluderingen av kärnkraft å andra sidan är både symboliskt viktig som ett tecken på EU:s förmåga att följa vetenskapligt konsensus och dessutom viktigt för att få till stånd mer investeringar i ny kärnkraft. Naturligtvis borde kärnkraft och fossilgas ha behandlats separat och fossilgas borde inte inkluderas alls, men detta är trots allt en vinst. Nu måste kriterierna för gas justeras och göras striktare för att hålla investeringarna i gaskraft till ett minimum.