Ledare: Hur kan vi förebygga negativ bias om kärnkraft i samhället?

Vi i SKS har ett intresse för kärnkraften och dess tunga roll i vårt samhälle. Vi tror på ingenjörskonstens förmåga att med kärnkraft bidra till en effektiv, stabil och säker energiförsörjning.

Det är genom fakta och förståelse för risker och möjligheter i tekniska system som vi bygger vår tro på kärnkraften. Vi följer med i debatten, deltar i webinarier och diskuterar på våra arbetsplatser. På detta sätt bygger vi upp och förstärker vår syn på hur Sverige och världen kan tackla den globala klimatförändring som pågår.

För ämnen som engagerar eller som debatteras bildar man sig självklart sin uppfattning baserad på den kunskap man har. Men ibland har man inte tillräcklig kunskap för att förstå att man inte förstår.  Här kan man jämföra med en cirkel, där storleken på cirkeln beskriver mängden kunskap, alltså en större cirkel indikerar mer kunskap. Det medför också att ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet, gränssnittet mot det okända ökar. Det finns även en gråzon med kunskap som man tror sig ha.

Vi som människor har även en tendens att söka den information och de miljöer som bekräftar den uppfattning vi redan har. Det är svårt att genomskåda sig själv – vanligt är att man uppfattar sig själv som öppen för nya intryck och argument men att andra inte är det.

Vi är medlemmar i SKS för att vi har ett stort intresse för kärnkraft och dess avgörande roll för vårt framtida samhälle. Det innebär också att vi har ett ansvar att på olika sätt delta i den ständigt aktuella energidebatten. Tyvärr sprids många felaktigheter i form av halvsanningar och rena faktafel från olika debattörer. Använd gärna informationen på SKS hemsida, texter och videor för att sprida information och öka kunskapen hos släkt, vänner och kollegor för att få fler att inse kärnkraftens avgörande betydelse ur många aspekter.

Och glöm inte, våga dig ut ur din invanda miljö, sök förståelse för andra sätt att resonera, kanske får du nya insikter eller kanske kan du ge andra nya.