SKS gläds åt regeringsbeslut att ge SKB tillstånd att bygga slutförvaret

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) gläds åt dagens regeringsbeslut att ge Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillstånd att bygga slutförvaret i Forsmark och för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn – ett ärende som legat på deras bordsedan 2018. Beslutet tas efter ca 40 år av forskning, beredning och debatt. I sitt beslut man stödjer sig på expertmyndigheter och hänvisar även till de villkor som Mark- och miljödomstolen ansätter. Därefter följer den stegvisa prövningen med godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Noteras att tillåtligheten enligt miljöbalken bland annat villkoras med att SKB ska hålla årliga möten med relevanta myndigheter i Oskarshamn och Östhammar kommun samt med miljöorganisationer. Här anser SKS att man kunde inkluderat andra intressentorganisationer som den vi själva tillhör.

Slutligen vill vi önska SKB lycka till med det fortsatta arbetet, vi från SKS kommer att följa detta med stort intresse.

Läs mer på regeringens webbplats här.

Länk till SKB: www.skb.se

 

SKS Styrelse