Kärnkraft inkluderas som hållbart i EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter

Det är mycket debatt om EU:s taxonomi idag. Tyvärr är många av de åsikter och påståenden som framförs felaktiga eller kraftigt påverkade av politiska intressen. Läs ett inlägg i SKS kommenterar här.

Sista uppdateringen: torsdag 7 juli 2022