Ny kärnkraft - Ja Tack!

Det finns mycket glädjande och positivt att lyfta fram från den senaste opinionsmätningen om svenska folkets attityder till kärnkraften som Novus genomfört på uppdrag av Analysgruppen. Man ser bland annat att det finns ett signifikant ökat stöd för ny kärnkraft i Sverige, där har sannolikt debatten om Små Modulära Reaktorer (SMR) påverkat opinionen i positiv riktning. Läs vår kommentar om undersökningen på SKS kommenterar här.

Sista uppdateringen: måndag 28 juni 2021