SKS gläds åt regeringsbeslut att ge SKB tillstånd att bygga slutförvaret

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) gläds åt dagens regeringsbeslut att ge Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillstånd att bygga slutförvaret i Forsmark och för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn – ett ärende som legat på deras bordsedan 2018. Läs det senaste inlägget på SKS kommenterar här.

Sista uppdateringen: Thursday 27 January 2022