SKS kommenterar den nya regeringens förslag om ny energipolitisk inriktning

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) ser positivt på de signaler som kommer från den nytillträdda regeringen om den energipolitiska inriktningen under kommande år. Man tar nu flera stora steg framåt för att uppnå teknikneutralitet då det gäller fossilfri elproduktion. Oavsett vilken typ av ny elproduktion som ska byggas handlar det om långa ledtider och stora investeringar om vi ska kunna täcka ett fördubblat behov av elkraft fram till 2050. Därför kan vi inte ha en energipolitik där förutsättningarna kan förändras från en dag till en annan. Läs hela kommentaren här.

Sista uppdateringen: måndag 24 oktober 2022