SKS kommenterar regeringens vilja att dela upp ansökan om tillåtlighet av slutförvaret för använt kärnbränsle

Regeringen har under Miljödepartementet och Per Bolunds ledning att hantera frågan om att besluta om tillåtlighet för uppförande av slutförvaret av utbränt kärnbränsle, KBS-3 systemet efter en ansökan som SKB skickade in 2011, efter mer än 30 års forskning. Det sista beslutet om tillåtlighet ska nu fattas av regeringen och därefter kommer mark- och miljödomstolen att delge villkor för genomförandet, något som med all sannolikhet kommer att överklagas. SSM har en stegvis prövning som också kommer att villkora varje steg framåt. Regeringen vill dock, av oklar anledning, inte fatta beslut och har därför skickat ut en remiss för att utröna synen på att bryta ut tillståndet för en utbyggnad av Clab, då man förstått att denna anläggning ej längre kan ta emot utbränt kärnbränsle runt 2023. En sådan situation skulle allvarligt hota den svenska elförsörjning eftersom kärnkraftverken inte kan byta ut utbränt bränsle mot färskt.

SKS anser att en sådan utbrytning av tillståndet för en utbyggnad av Clab vore felaktig av flera skäl. Läs vårt senaste inlägg om sluförvaret i "SKS kommenterar" här.

Sista uppdateringen: Tuesday 10 August 2021