Industriorgan

Svenskt Näringsliv
Företagens företrädare i Sverige. Är engagerade i frågor som rör energiförsörjningen av den svenska industrin.

Svensk Energi
Branschorganisation för energiproducenter.

Energiforsk
Ägs av bl.a Svensk Energi och SvK. Finansierar forskning inom en rad områden såsom kärnkraft.

SKGS
SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är den elintensiva industrins energisamarbete.