Intresseorgan

Ideella föreningar

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)
Intresseförening för kärnteknik.

Women in Nuclear (WiN)
Intresseförening för kvinnligt nätverkande inom kärnteknik.

Miljövänner för kärnkraft
Intresseförening för kärnkraft.

Pugwash
Förening som arbetar mot spridning av kärnvapen.

Ideella nätverk

Nuclear Power? Yes Please
Nätverk som jobbar med att ifrågasätta miljörörelsens argument.

Industrigrupper

Swedish Atomic Forum (SAFO)
Kärnkraftsbolagens nationella forum. Representerar Sverige i FORATOM.

Analysgruppen
Organisation med akademisk expertis som tar fram klargörande information om kärnkraft och risker med strålning.

Svenskt Kärntekniskt Centrum (SKC)
Arbetsgrupp för kärnkraftsindustrin, under KTH, som arbetar med frågor kopplade till långsiktig kompetensförsörjning.

Young Generation (YG)
Nätverk för unga inom kärnkraftsbranschen.

Jobba med kärnkraft
Nätverk med syfte att locka akademiker till kärnkraftsbranschen.

SÄKU Säkerhetskulturnätverket
Nätverk för kunskapsutbyte kopplat till säkerhetskultur i allmänhet

NKS
Nordiskt samarbetsforum för kärnsäkerhet och beredskap.