Statliga organ

Departement

Miljö- och energidepartementet
Innehar regeringens mandat att driva frågor rörande elproduktion.

Näringsdepartementet
Sköter ägandet av Vattenfall som driver kärnkraftverken Forsmark och Ringhals (totalt 7 reaktorer)

Myndigheter

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Lyder under Miljö- och energidepartementet. Sköter reglering och tillsyn av kärntekniska anläggningar.

Energimyndigheten
Lyder under Miljö- och energidepartementet. Förvaltar frågor om tillförsel och användning av energi i samhället.

Svenska Kraftnät (SvK)
Statligt affärsverk som ansvarar för stamnätet.

Kärnavfallsfonden
Förvaltar medel från kärnkraftbolagen för att finansiera framtida kostander för avfallet.

Övrigt

Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådet är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle.